Main | Laikas »

January 15, 2005

Apie KET, dviračių takus ir sveikatą

1. Įžanga

Jau kelis metus Vilniuje skatinama važinėti dviračiais. Kad dviratininkams būtų patogiau bei saugiau mieste nutiesta X kilometrų dviračių takų. Tačiau kaip ten iš tikro? Aš jau ne pirmus metus suku galvą, taigi pagaliau igrįso ir nutariau sudėlioti visus taškus reikiamose vietose.

2. Dėstymas

2.1 Teorinė dalis (neįdomu, tačiau svarbu)

Iš kelių eismo taisyklių (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950):

10. Dviračių takas - ženklu "Dviračių takas" pažymėta, dviračių ir mopedų eismui skirta kelio dalis arba takas, kuriuose draudžiamas motorinių transporto priemonių eismas.

Atkreipiu dėmesį, kad dviračių takas tada, kai jis pažymėtas ženklu 411.
z0411.gif
Ženklai 411: Dviračių takas

z0413_1.gif z0413_2.gif

bei 413: pėsčiųjų ir dviračių takas

104. Važiuoti dviračiu ar mopedu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra - tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 150 punkte numatytus atvejus. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio ar mopedo vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems.

Taigi, jei nėra pažymėto ženklo 411, reikia važiuoti kelkraščiu arba pirmos juostos dešine puse.

150. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) ženklinimo linijos gali šį reikalavimą pakeisti.

Kai reikia sukti ar apsisukti, galima persirikiuoti į atitinkamą norimam veiksmui juostą.

108. Dviračių taku dviračio ar mopedo vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių ir mopedų vairuotojai privalo nesukelti pavojaus pėstiesiems.

Jokios kolizijos nėra: jei prie šaligatvio stovi ženklas 413, reikia važiuoti šaligatviu tik tarp baltų linijų.

110. Dviračių ir mopedų vairuotojams draudžiama:
110.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;
...

Taigi, jei yra ženklas 411, galima važiuoti tik dviračių taku. Jei šio ženklo nėra galima važiuoti kelkraščiu ar gatve, arba, jai yra ženklas 413 – atitinkama šaligatvio dalimi. Tačiau jei nėra ženklo 413, taisyklėse numatyta važiuoti tik kelkraščiu ar gatve.

2.2 Praktinė dalis

Padariau nediduką eksperimentą miesto centre. Nuvaliau dulkes nuo dviračio, fotoaparato ir nutariau apsukti vieną ratuką sąžiningai dviračio taku, taip kaip rekomenduoja savivaldybė.

image036.jpg
Startas Katedros aikštėje. Nepastebiu ženklų nei 411 nei 413. Tačiau vis tiek su užsispyrimu važiuoju ne pagal taisykles. Pilies gatvėje klausimų nėra, ten ženklas „Gyvenamoji zona“, taigi važiuoju atsipūtęs.


image037.jpg
Didžiojoje gatvėje, kur „dviračių takas“ (vėl nepažymėtas jokiu ženklu, taigi niekinis) staiga „peršoka“ į kaire važiuojamos dalies pusę... Aš taip staigiai nesugebu, nulipti ir persivesti labai nesinori, taigi vos nesukeliu avarinės situacijos (važiuoju atsigręžęs atgal ir vos nenuskinu pėsčiojo). Toliau pažeidinėju eismo taisykles ir važiuoju tarp linijų.

image038.jpg
Kyla keistų minčių apie žmogaus, kuris projektavo šį dviračių taką būklę.

image039.jpg
Čia dar „norma“, turint omenyje, kad reikėtų važiuoti dešine gatvės puse :)

image040.jpg
Čia važiuodamas jautiesi labai nesaugus. Kažkaip mažoka vietos...

image041.jpg
Dar vienas saugumo „šedevras“. Kiek pamenu (dabar jau rodyklės nusitrynė) čia važiuotina priešingai mūsų žiūrėjimo kryptimi, mes turėtume važiuoti kažkur dešinėn (bet nesimato kur!)

image042.jpg
O čia prasideda mano mylimiausia šio „dviračių tako“ dalis... Kyla labai rimtų abejonių dėle šią dalį projektavusio žmogaus sveikatos būklės...

image043.jpg

image044.jpg

image045.jpg
Ypač man patinka ši dviračių take pastatyta klomba. O vietoje to, kad ją patraukti pastatė ženklą. Turbūt pigiau ir saugiau.

image046.jpg

image048.jpg
Pirmas sutiktas ženklas 413 už M. Mažvydo bibliotekos. Dabar aš jau labai ramiai važiuoju šaligatviu...

Grįžtant į katedros aikštę tendencijos visiškai tos pačios.

3. Išvados

Sunku pasakyti kaip ten buvo iš tikro, ar už dažno fiktyvaus projekto prastūmimą savivaldybė eilinį kartą susižėrė sau „sumelę“, ar tikrai valdininkai per popierius nemato realaus pasaulio. Juk popieriuje aukščiau minėtas maršrutas gali atrodyti visai neblogai ir net patraukliai (namų darbui pabandykit tokį nusipiešti :) Gaila žmonių.

Posted by gedas at January 15, 2005 06:22 PM

Comments

ta bomba - tai bandymas ištaisyt baisiai kvailą architektūrinę klaidą. čia tas pastatas, neprisimenu, lyg ryšininkų, ar telekomo kultūros namai, ar kas, na nesvarbu. svarbi yra į gatvę atsikišusi kampuota pastato detalė virš "bombos", jau gerokai nuskaldyta sunkvežimių, ir greičiausiai prakeikta jų vairuotojų. dviračių takas buvo vėliau nupaišytas, nei į tvorą, nei į mietą.

Posted by: v. at January 16, 2005 09:08 AM

jo, ta klomba tai afigenai yra.

Posted by: pkmk at January 16, 2005 10:57 AM

Jo taisykliu laikykis, bet visada atmink -- jei pats save saugosi, tai ir dievas tave saugos --http://bicyclesafe.com/

Posted by: nezinomas at January 17, 2005 05:42 AM

Post a comment
Remember Me?