« July 2010 | Main | September 2010 »

August 2010 Archives

August 4, 2010

Bididibididi

Išlendu iš sodybos į lauką. Katik lijo. Aplinkui šlapia. Einu prie stalinio kompiuterio, kuris yra lauke, šalia tento-palapinės. Jis stovi ant stalo pasidengęs vandens balutėm, o šalia didelis tentas po kuriuo sausa kėdė. Seku prailgintuvą nuo namo iki kompiuterio. Per vidurį jis (prailgintuvas) sujungtas susukus atvirus laidus. Aplink šlapia. Toliau tesiu žygį link kompiuterio palei laidą. Kaip minėjau, kompiuteris aplytas, sušlapęs. Perbraukiu ranka per "kompo dėžę" ir drasiai jungiu power mygtuką. Kuriasi jis lėtai, pasigirsta keisti garsai, pradeda braškėti. Lempa sodyboje pradėjo mirgsėti. Spaudžiu power mygelį ir išjungiu pc.
Pasigirsta dūžtančio stiklo garsas. Apsidairau. Dar kartą. Apsidairau ir pamatau, jog kažkas lenda į pirtį-sandėliuką pas senelius. Po poros sekundžių aš jau ten, lendu į vidų žiūrėti kas vyksta. Viduj pamatau kažkokį senį, nusisukusį nuo manes. Iš sandeliuko išlenda kitas senis, labai panašus į mano senelį. Jis užsimojęs plaktuku kažką rėkia. Tada atsisuka nusisukęs senis, nepanašus į mano senelį, ir nesuprantu kas vyksta. Suprantu, jog senelis bando man suduoti per galvą didžiuoju plaktuku, kurį jis jau užsimojęs. Kažkaip greitai sugebu įlyst į sandėliuką ir pasiimtu mažesnį plaktuką. Senelio plaktukas jau skrieja į mane, bet aš sugebu perpist seneliui per galvą su savo plaktuku. Jis griūva susirietęs ant žemės, susiėmęs už galvos. Atsisuku į senį, kuris nepanašus į senelį. Klausimas galvoj - kas šitas?. Pisu ir jam per smilkinį. Kaip ir senelis, šis krenta ant žemės susirietęs. Prieinu prie senelio ir visaip jį bandau prižadint. Šiek tiek juda, lyg merkia akis. Šaukiu garsiai jo vardą.
Pabundu.

About August 2010

This page contains all entries posted to Audro in August 2010. They are listed from oldest to newest.

July 2010 is the previous archive.

September 2010 is the next archive.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35